Patric Eghammer
Patric Eghammer


Flj mig p Facebook

Prenumerera

Frfattarcentrum

Biografi

Jag växte upp i bruksorten Olofström och bodde där tills jag var 16. Då flyttade till Malmö för att gå musiklinjen på gymnasiet. Att dela lägenhet med min kompis från förr, trummisen Dan Strömkvist och att leva i en stad ganska långt bit från mamma och pappa blev en stor kontrast mot tidigare.

1987 blev det musikhögskolan i Malmö. Jag var endast arton år och mycket vilsen bland alla strävsamma begåvningar. Kanske för att fly den press jag kände, började jag skriva på en berättelse som senare skulle bli Lennon i Holjekroken. Skrivandet blev ett sökande tillbaka till rötterna i Olofström, minnena av det som format mig som människa, mötet med den första trevande kärleken, musikens kraft när den är som starkast men på ett djupare plan förmodligen även ett sökande efter vad som var hem i mig själv.

1992 flyttade jag tillbaka till Olofström. Tveksam till om jag verkligen ville jobba som musiklärare körde jag skolbuss i ett år tills jag fick en anställning som gitarrlärare på estetiska programmet på Chapmanskolan i Karlskrona. Att försöka inspirera unga människor genom musiken gjorde att jag själv fick tillbaka gnistan. Det blev fem spännande och lärorika år i örlogsstaden innan jag bestämde mig för att släppa musiken och göra något nytt.

Då hamnade jag på en studentkorridor på Söder i Stockholm. Jag var trettio men delade kök och tog studielån. Jag pluggade litteraturvetenskap, historia och nordiska språk och närde en vag men växande längtan efter att skriva.

Jag trivdes i Stockholm och hade tänkt stanna, men tillfälligheternas spel gjorde att jag åter hamnade i Blekinge 2001. Det blev undervisning i musik och svenska på Vägga gymnasium och Vägga vux i Karlshamn och sedan fyra år på Litorina folkhögskola i Karlskrona. På Litorina undervisade jag i svenska och svenska som andraspråk, och jag höll även min första skrivarkurs. Under folkhögskoletiden fick jag möjlighet att resa till länder som jag aldrig tidigare besökt: bland annat Ryssland, Vitryssland, Litauen, Lettland och Island. Jag samlade på mig erfarenheter att skriva om och jag blev säkrare som lärare. Med särskild glädje minns jag hur inspirerande det var att undervisa vetgiriga seniorer och blivande kadetter från Baltikum. 2005 började jag utbildningen Kreativt skrivande vid Växjö universitet (senare Linnéuniversitetet) och bestämde mig för att göra ett seriöst försök att försöka slutföra berättelsen om Ludvig ”Lennon” Niklasson, som jag nu börjat kalla min ”hjälte”. Under kursens gång skrev jag ihop noveller som senare kom att ingå i Allt under himmelens fäste. Under tiden på folkhögskolan hade vi möjlighet att fortbilda oss för Mål 3-pengar och jag valde att satsa hela min pott och lite till på skrivande och menade att detta även skulle komma skolan till gagn. Våren 2006 fick jag på så sätt möjlighet att även gå utbildningen Tag & Skriv vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv med bland annat Stewe Claeson som handledare.

2007 hamnade jag i Reykjavik som utbytesstudent. Jag ville lära mig språket och fördjupa mig i litteraturen. Men jag ville även uppleva något som skiljde sig från en svensk vardag i en svensk småstad. Tänkte att erfarenheterna skulle vara nyttiga på flera plan, som svensklärare, blivande författare och inte minst människa. Parallellt med studierna slutförde jag utbildningen i kreativt skrivande och min berättelse Lennon i Holjekroken. När jag kom tillbaka till Sverige hade jag ett färdigt manus som jag skickade till olika större förlag. Några nafsade nyfiket på min krok men det stora hugget uteblev. Sommaren 2009 gav jag i stället ut boken i en liten förstaupplaga via Recito förlag. Då hade jag bosatt mig i Malmö och börjat jobba som lärare på Komvux Södervärn. Där är jag kvar än. Nu skriver vi våren 2012 och min fjärde bok, Emils saga, har precis kommit ut.